HALLGATÓI INFORMÁCIÓK

A tanév rendje 2020-2021.

tervezet

Első tanítási nap:                                                                        2020. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:                                                                           2021. június 15.

Őszi szünet:                                                              2020. október 23 -november 1.

Téli szünet:                                                                 2020. december 21 – január 3.

Tavaszi szünet:                                                              2021. március 29 -április 6.

  • Félévi, év végi osztályozás, vizsgák rendje:

Elméleti tantárgyakból jegyek lezárása:                                      2021. január 18. 

Zenekari vizsga:                                                                                2021. január 18.

Hangszeres főtárgyak vizsgája:                                                2021. január 19-22.

Félév vége:                                                                                          2021. január 22.

Félévi tanúsítványok kiosztása:                                                     2021. január 31.

  • Tanév vége:

II.III és IV. évfolyam év végi jegyek beírása                                 2021. április 23.

II.III. és IV. évfolyam utolsó tanítási napja:                                  2021. április 29.

II.III. és IV. évfolyam részére elméleti záróvizsgák vége:         2021. április 29.

III. és IV. évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák:                        2021. május 3-7.

Írásbeli szakvizsga:                                                                            2021. május 10.

Gyakorlati és szóbeli szakvizsga:                                                          2021. június

I. évfolyam elméleti tárgyak év végi jegyek:                                2021. május 24.

I . évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák:                     2021. május 24 -június 3.

Javító és pótló vizsgák:                                                         2021. augusztus 23-24.

  • Rendezvények
  1. félévi diákgyűlés:                                                           2020. szeptember 12.
  2. félévi diákgyűlés:                                                                     2021. február 6.

Gólyabál:                                                                                           2020. október 20.

Karácsony:                                                                                    2020. december 18.

Szalagavató:                                                                                    2021. március 05.

Gála koncert:                                                                                      2021. június 14.

Nyílt nap felvételizők részére:                                                                   online

  • Felvételi vizsgák, szakvizsgára, ráépülésre jelentkezés, beiratkozás

A 2021. évi szakvizsgára jelentkezés határideje:                        2021. január 11.

Felvételi vizsgák időpontjai:                                                     2021. március 22-ig

Jelentkezési határidő:                                                                    2021. március 19.

Pótfelvételi vizsgák:                                                              2021. augusztus 23-24.

Jelentkezési határidő:                                                                2021. augusztus 10.

Beiratkozás az I. évfolyamra:                                                      2021. május eleje

Jelentkezés ráépülés évfolyamra:                                                   2021. május 10.

Gólyatábor:                                                                                                 2021. július

A munkatervet a módosított Pedagógiai Programot és Szervezeti és Működési Szabályzatot valamint az új kerettanterveket, a tantestület 2020. augusztus 31-én tartott értekezletén fogadta el.

Budapest, 2020. augusztus  31.