HALLGATÓI INFORMÁCIÓK

A tanév rendje 2018-2019.

tervezet

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1

Munkaterv 2018-2019

  • A tanév rendje 2018-2019.

Első tanítási nap:                                                                2018. szeptember 03.

Utolsó tanítási nap:                                                            2019. június 14.

Őszi szünet:                                                                          2018. október 27 -november 34.

Téli szünet:                                                                           2018. december 22 – január 6.

Tavaszi szünet:                                                                    2019. április18 -április 23.

  • Félévi, év végi osztályozás, vizsgák rendje
    • Félév:

Elméleti tantárgyakból jegyek lezárása:                             2019. január 18.

Zenekari vizsga:                                                                       2019. január 21.

Hangszeres főtárgyak vizsgája:                                             2019. január 21-25.

Félév vége:                                                                                 2019. január 25.

Félévi tanúsítványok kiosztása:                                            2019. február 01.

  • Tanév vége:

II. és IV. évfolyam év végi jegyek beírása:                           2019. április 24.

II. és IV. évfolyam utolsó tanítási napja:                             2019. május 02.

II. és IV. évfolyam részére elméleti záróvizsgák vége:      2019. május 02.

II. és IV. évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák:                 2019. május 6-10.

Írásbeli szakvizsga:                                                                  2019. május 13-14.

Gyakorlati és szóbeli szakvizsga:                                          2019. június

I – III. évfolyam elméleti tárgyak év végi jegyek:              2019. május 24-ig

I – III. évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák:                    2019. május 27 –  31.

Javító és pótló vizsgák:                                                           2019. augusztus 26-27.

  • Rendezvények

I. félévi diákgyűlés:                                                         2018. szeptember 13.

II. félévi diákgyűlés:                                                        2019. február 7.

Gólyabál:                                                                           2018. október 17.

Karácsony:                                                                        2018. december 20.

Szalagavató:                                                                      2019. március 05.

Gála koncert:                                                                    2019. június 13.

Nyílt nap felvételizők részére:                                      2019. február 20-21.

  • Felvételi vizsgák, szakvizsgára, ráépülésre jelentkezés, beiratkozás

A 2018. évi szakvizsgára jelentkezés határideje:               2019. január 14.

Felvételi vizsgák időpontjai:                                                  2019. március 18-22.

Jelentkezési határidő:                                                             2019. március 11.

Pótfelvételi vizsgák:                                                                 2019. augusztus 26-27.

Jelentkezési határidő:                                                             2019. augusztus 12.

Beiratkozás az I. évfolyamra:                                                2019. május eleje

Jelentkezés ráépülés évfolyamra:                                        2019. május 13.

Gólyatábor:                                                                              2019. július

A munkatervet a tantestület 2018. augusztus 31-én tartott értekezletén fogadta el.

Budapest, 2018. augusztus 31.