FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Az online kitölthető felvételi űrlap mellett/helyett, használjátok az ide kattintva megnyíló formanyomtatványt jelentkezésetek leadásához.

Tisztelt Érdeklődő!

A felvételi vizsga három elemből áll – elméleti és gyakorlati feladatokból, illetve egy személyes meghallgatásból. Továbbra is elengedhetetlen része a felvételi vizsgán való megmérettetésnek, az előzetes jelentkezés, melyet a www.zenesuli.hu oldalon található jelentkezési lap kitöltésével tudnak megtenni. 

Jelentkezési határidő: 2022.03.18.

A jelentkezés feltételei

A szórakoztatózenész oktatás alapszintű elméleti, emellett a könnyűzenei műfaj előadásához szükséges hangszeres zenei és technikai tudást, valamint biztos műfajismeretet követel meg, a jelentkezésnek nem feltétele zeneiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány bemutatása. Feltétele viszont az érettségi bizonyítvány megléte, vagy annak igazolása, hogy a jelentkező az utolsó középiskolai évfolyamot végzi.

Szakmai alkalmassági (felvételi) követelmények

A felvételi vizsgán belül kiemelt értékelési szempont, hogy a felvételiző tanuló zenei készségein, tudásszintjén túl milyen mértékben rendelkezik a könnyűzenei műfajhoz nélkülözhetetlen tájékozottsággal, ismeretekkel.

A felvételi vizsga három részből áll: elméleti és gyakorlati vizsgából, illetve egy szóbeli elbeszélgetésből.

Az elméleti felvételi vizsga

Az elméleti felvételi vizsga írásban, feladatlap kitöltésével történik. A vizsgánál hangsúlyozott jelentősége van annak, hogy a jelentkező tudásszintjén belül milyen mértékben vannak meg a műfajhoz nélkülözhetetlen adottságok, készségek, a tájékozottság.

Az elméleti felvételi vizsga feladatai:

 • dallamfelismerés diktálás alapján (pentaton)
 • hangköz felismerés, ritmusfelismerés diktálás alapján (16-odokig)
 • dúr és moll hármashangzatok ismerete
 • zeneelméleti alapfogalmak (hangok háromvonalas G-ig, skálák 4#, 4/b előjegyzésig, kvintkör, enharmónia, tempó és dinamikai jelzések)

Zeneelméleti ismeretek:

 • Abc-s hangok ismerete violin- és basszuskulcsban, a regiszterek- oktávok meghatározásával.
 • Enharmonikus hangok írása adott abc-s hangokra
 • Hangközök megállapítása kottakép alapján
 • Hangnemek ismerete, és kottaképben való megjelenítése
 • Hármashangzatok ismerete, képzése kottában. (nem hallásgyakorlat)

Szolfézs: 

 • Ritmusírás 4 ütem 2/4-ben, negyed, nyolcad tizenhatod értékekkel, negyed, nyolcad szünettel.
 • Hangközök felismerése oktávon belül, zongorán való 3X-i lejátszás alapján
 • Modális skálák felismerése és az összhangzatos v.mint melodikus moll alaphelyzetben való felismerése ( minden skála 2x szólal meg a zongorán)
 • Rövid dallamírás pentaton hangkészlettel
 • Hármashangzatok és fordításaik felépítése adott alaphangra
 • Tonika, subdumináns és domináns főfunkciók fogalmának felismerete, építése hármashangzatokkal adott hangnemben
 • Az alapvető négyeshangazatok ismerete (dúr skála, az összhangzatos moll fokaira épülő) és adott alaphangra való felépítése (dúr major, dúr szeptim, moll major, moll szeptim, félszűkített szeptim, szűkített szeptim, bővített major)Az elméleti vizsgán – tekintet nélkül az előtanulmányokra – valamennyi jelentkező köteles részt venni.

A gyakorlati felvételi vizsga

A gyakorlati felvételi vizsgán a jelentkezőnek hangszeres, énekes tudásszintjét, a szórakoztató-zenei műfajban való jártasságát kell bemutatni.

A jelentkező a saját maga által kiválasztott műveket adhatja elő, ezen túl a felvételi bizottság jelöli meg a további feladatokat. A felvételi vizsgán szükség szerint kísérő tanár, vagy tanári zenekar működik közre (ebben az esetben kottát kell hozni a tanárok részére). Saját zenei alapra csak akkor lehet játszani illetve énekelni, ha az előadni kívánt zenemű hangszerelési okok vagy a szükséges kottaanyag hiánya miatt a tanári illetve a saját élőzenei kísérettel nem oldható meg.
A vizsgán a gépi kisérettel való játék nem elegendő, a jelentkezőnek zenekarral is kell játszania!

A hangszeresek (a dob kivételével) gyakorlati felvételi vizsga feladatai:

 • skála játék bemutatása
 • egy szabadon választott klasszikus darab (zongora, fuvola), vagy etüd (gitár, basszusgitár, szaxofon, trombita ) előadása
 • két szabadon választott szórakoztató-zenei mű előadása
 • lapról játszás (blattolás)
 • együttes játék

Az énekesek gyakorlati felvételi vizsga feladatai:

 •  egy választható zongorakíséretes klasszikus dal vagy népdal
 • két szabadon választott, különböző karakterű, szórakoztató-zenei mű előadása (legalább az egyik magyar nyelven), melyhez a zongorakísérőnek hozzanak kottát, vagy zenei alapkíséretet dallam nélkül
 • kottaolvasás, lapról éneklés

A választott művek egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak és különböző stílusúak legyenek. A szabadon választott szórakoztató-zenei darabokat a jelentkező lehetőleg kotta nélkül, mikrofonnal mutassa be.

A dob tanszak gyakorlati felvételi vizsga feladatai:

 • együttes játék
 • lapról játszás (blattolás) a Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel, valamint a Chet Doboe: Rock 48 gyakorlatgyűjteményből.
 • alapvető tánc- és rockzenei ritmusok bemutatása.

A gyakorlati vizsgán – tekintet nélkül az előtanulmányokra – valamennyi jelentkező köteles részt venni.

Felvételi elbeszélgetés Az írásbeli és a gyakorlati vizsga elemein túl szóbeli meghallgatást is tartunk. Nem szakmai kérdéseket teszünk fel a felvételizőknek, hanem egy egyszerű felvételi elbeszélgetés történik.

A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Jelentkezni az iskola honlapján (www.zenesuli.hu) található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet.

Beküldési határidő: 2022. március 18.

Érdeklődés, felvilágosítás:

Az iskola nyílt napokat tart: 2022. februárban illetve online módon – youtube csatornán megtekinthető

A nyílt napon az érdeklődők meglátogathatják az órarend szerinti órákat, gyakorlati foglalkozásokat, emellett az iskola vezetői tartanak bemutatkozó tájékoztatót. 

Érdeklődni személyesen, vagy telefonon tanítási napokon lehet az iskola Tanulmányi irodájában. Telefon: 06 (1) 4310-257, 06 (1) 2628-198

Időpontok

A felvételi vizsgák egységesen 7:30-kor a regisztrációkkal kezdődnek, a tanulmányi irodában. Először az elméleti vizsgát kell megírniuk a felvételizőknek. Ezt követi a gyakorlati felvételi vizsga, melyen kísérőzenekart biztosítunk. Amennyiben saját kísérővel, zenekarral, vagy zenei alappal kíván felvételizni, természetesen az is megoldható. Dobfelszerelést, zongorát és erősítőket biztosítunk, kézi hangszereket mindenki hozzon magával.

A gyakorlati és elméleti felvételi vizsgák mellett még sor kerül egy személyes elbeszélgetésre is a felvételi napján.

Felvételi vizsgák időpontjai:
2022. március 21. – ének
2022. március 22. – gitár
2022. március 23. – basszusgitár, dob, zongora, fúvós

Pótfelvételi vizsga: 2022. augusztus 23-24.

A felvételi vizsga eredményeit az iskola honlapján és hirdetőtábláján teszi közzé 2022. március 31-ig.

A jelentkezés feltételei Szórakoztató zenész I. képzésre
OKJ 55 212 07

Érettségi bizonyítvány.

Azon kívül 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével), vagy 54 212 020 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével), vagy az 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével), vagy az 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével) vagy az 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével), szakképesítést igazoló bizonyítvány megléte,

vagy: 54 1822 01 Szórakoztató zenész I., 33 1822 01 Szórakoztató zenész II., 31 212 01 001 54 01 Szórakoztató zenész I., 31 212 01 0010 31 01 Szórakoztató zenész szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által kiadott előadóművészi bizonyítvány, vagy

az Országos Filharmónia, az Országos Rendező Iroda által kiadott egyéni vagy csoportos, továbbá az Országos Szórakoztató Központ által kiadott „A” vagy „B” kategóriás előadóművészi működési engedély.

Szakmai alkalmassági (felvételi) követelmények

A felvételin kiemelt értékelési szempont, hogy a felvételiző kolléga a zenei műfajban való jártasságon kívül – amelyet a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati vizsgán értékel- milyen mértékben rendelkezik a könnyűzenei műfajhoz nélkülözhetetlen tájékozottsággal, ismeretekkel és elköteleződéssel. A szakképzésre való alkalmasságot a felvételin történő szakmai beszélgetés valamint a Szórakoztató zenész II. emelt szintű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek megfelelő írásbeli és gyakorlati vizsga dönti el. Az iskola felmentheti az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgarész teljesítése alól azt a jelentkezőt, akit az intézmény készített fel eredményesen az emelt szintű Szórakoztató zenész szakvizsgára.

A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Jelentkezni az iskola honlapján (www.zenesuli.hu) található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet.

Beküldési határidő: 2022. május 11.

Érdeklődés, felvilágosítás: 

Az iskola nyílt napot tart: szervezés alatt

A nyílt napon az érdeklődők meglátogathatják az órarend szerinti órákat, gyakorlati foglakozásokat, emellett az iskola vezetői tartanak bemutatkozó tájékoztatót.

Érdeklődni telefonon és e-mailen, tanítási napokon lehet a Tanulmányi irodában. Telefon: 06-1 26-28-198, e-mail: titkarsag@zenesuli.hu

A felvételi időpontja: 2022. június 15.